Тріола - ефективна програма для розрахунку зарплати

Зручні та функціональні рішення для бухгалтерії (нарахування заробітної плати, грошового забезпечення, стипендії)

  • +38 (068) 248 38 28
  • +38 (066) 248 38 28
  • +38 (063) 248 38 28

Пн - Пт   9:00-18:00

info@triola.com.ua

Повідомлення від розробників
нове

Щодо входження премій в розрахунок доплати до мінімальної зарплати

 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не включаються премії до святкових та ювілейних дат. Інші премії необхідно включати в доплату до рівня 3200 грн., тому у Довідники\Нерегламентовані роботи\Генерація доплати до мінімальної з/п в полі Недовготривалі нарахування, що враховуються при розрахунку доплати вказати код/коди інших премій.

нове

Зміни щодо святкових і неробочих днів (25 грудня, 2 травня)


Відповідно до ЗУ 2211-19 від 16.11.2017 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів», 25 грудня встановлене неробочим днем, а 2 травня - робочий день. Програму необхідно оновити до останньої версії. В Довідники / Графіки роботи, потрібно видалити / додати робочі години для відповідних дат у кожному з графіків.

Зміни в розрахунку допомоги по вагітності та пологах

В законодавчому порядку (ЗУ від 03.10.2017 р. № 2148-VIII, який набув чинності з 11.10.2017 р) урегульовано неоднозначне трактування алгоритмів розрахунку допомоги по вагітності та пологам в частині обмеження таких виплат розмірами мінімальної заробітної плати.

Так у випадку розрахунку допомоги по вагітності та пологах виходячи з розміру мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата (3200 грн. : 30,44 = 105,12 грн.) множиться на кількість календарних днів (в межах відповідних місяців), що підлягають оплаті. Далі жодних дотягувань чи урізань розрахованих сум до розмірів мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць проводити не потрібно. 

У неповних місяцях (місяць початку чи закінчення допомоги) та у місяцях тривалість яких 30 чи менше календарних днів програма збільшить фонд ЄВ  до рівня мінімальної зарплати, адже 105,12*30=3153,60 є менше 3200,00.

Для стипендії додана можливість формування файлу для виконання процедури звірки в системі ЄДАРП з питання нарахування та виплати соц. стипендій

Для формування файлу необхідно:

1. В Довідники\Допоміжні довідники\Дані для соц.виплат для студентів, які отримують соціальну стипендію потрібно заповнити 2 нові поля: орган видачі паспорта і фактична адреса проживання.

2. Файл формується при виконанні Звіти\Дпа та соц.фонди\Д16. Реєстр соц.виплат за відповідний місяць і знаходиться в тій ж папці (\AZP|AST\FORMA), що і рестри виплат не перерахування стипендії, що подаються в казначейство.

3. Файл має назву {Код ЄДРПОУ}-{Рік виплати }-{Місяць виплати}.DBF. 

    

Для зміни форми звіту "Заява-розрахунок лікарняних":

-          оновіть програму до версії не нижче 2.6792;

-          у Довіники / Структура підприємства / Баланси / поле Назва Фонду внести нову назву,

наприклад: Друге Львівське міське відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Львівській області                              

новини
нове

Лист ДФС щодо оподаткування сум середньої заробітної плати працівника призваного на збори

Середня заробітна плата виплачена працівнику, якого призвали на збори оподатковується на загальних підставах

нове

Коментар ДФС щодо врахування індексації при виплаті доплати до мінімальної зарплати

На думку фахівців ДФС індексація має враховуватися до мінімальної заробітної плати


нове

Постанова КМУ щодо підняття стипендій з листопада 2017 р.

Постанова КМУ № 918 від 8 листопада 2017 р. "Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах "

Лист щодо врахування матеріальної допомоги, при розрахунку доплати до мін. з/п

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо необхідності врахування сум середнього заробітку, які зберігаються за працівниками за час відпусток, виконання державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації, службового відрядження, компенсації за невикористані відпустки при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру та повідомляє.


Заповнення рядка «Військовий збір» податкового розрахунку за формою N 1ДФ

У графах "Загальна сума нарахованого доходу" та "Загальна сума виплаченого доходу" рядка "Військовий збір" необхідно зазначати інформацію про всі доходи, що були нараховані (виплачені) фізичним особам (у тому числі фізособам-підприємцям)

Лист щодо базового місяця працівників 1-ого тарифного розряду

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист редакції газети «Оплата праці» щодо індексації заробітної плати працівника I тарифного розряду за ЄТС і повідомляє.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок) визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Лист щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розрахунки декретних з МЗП

«Оплата праці» 9 лютого, 2017 / № 3 (207) 
Світлана ДИМИТРЕНКО, начальник відділу удосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства соціальної політики України

Лист щодо доплат за роботу в несприятливих умовах, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Нарахування ЄВ, якщо декретні менші мінімальної зарплати

Нарахування єдиного внеску працівнику за основним місцем роботи, якщо сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, в розрізі окремих місяців не перевищує розміру мінімальної заробітної плати

Коментар Мінсоцполітики щодо доплати до мінімальної зарплати (Неля Синько)

Неля Синько, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики

Постанова 1037 щодо змін в тарифній сітці з 01.2017

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 30, ст. 1211, № 94, ст. 3074) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: