Тріола - ефективна програма для розрахунку зарплати

Зручні та функціональні рішення для бухгалтерії (нарахування заробітної плати, грошового забезпечення, стипендії)

  • +38 (068) 248 38 28
  • +38 (066) 248 38 28
  • +38 (063) 248 38 28

Пн - Пт   9:00-18:00

info@triola.com.ua

Повідомлення від розробників
нове

Індексація в червні 2017 року.

Для бюджетних працівників на тарифній сітці з червня 2017 р. індексується зарплата в розмірі не більше прожиткового мінімуму (1684 грн.) з коефіцієнтом індексації 0.037. Для індексації у програмі Тріола-Зарплата необхідно виконати пункт меню:

Довідники \ Нерегламент. Роботи \ Генер. 916 документу для індексаціі.

У поточних документах буде згенеровано 916 пачку з базовими місяцями працівників.


Для визначення розміру індексації по кожному з табельних номерів програма створює 923 документ. Він визначає коефіцієнт прожиткового мінімуму, який залежить від коефіцієнта ставки, навантаження для вчителів і відповідно до якого розраховується індексація за формулою: Прожитковий мінімум * Коефіцієнт індексації * Коефіцієнт прожиткового мінімуму.

Так для працівника, який працює на двох посадах на 0.75 і 0.5 ставки буде згенеровано 923 документ зі значеннями 0.75 і 0.25 відповідно (індексація проводиться виключно в межах однієї ставки).
А для працівника з доходом більшим за 1684 грн. та коефіцієнтом ставки 0.75 (згенероване значення 923 документа 0.75) індексація складає: 1684 * 0.037 * 0.75 = 46.73 грн.

Індексація не нараховується, якщо значення документу 923 дорінює нулю. Значення 923 документу при потребі можна корегувати в поточних документах.


Для державних службовців в полі Значення документа 916 виправити базовий місяць на 01.12.15. А також задати в поточних документах 923 докуменнт з  01.05.17.

Зміни у звіті Н30

Нарахування за коефіцієнтами ставок можна по кнопці Додатково задати режим Розшифровка за прізвищами. 
Також визначаються коефіцієнти ставрк для працівників які цілий місяць мали середні нарахуваення.

Додано звіт Н30

Нарахування за коефіцієнт. ставок" (див. Звіти / Нарахування)
По кнопці Додатково можна сформувати звіт для окремих кодів нарахувань та пенсіонерів.

Доплата до мінімальної зарплати

Нагадуємо, що у випадку зміни розміру складових заробітної плати працівника(перевід на іншу посаду, зняття/надання доплат) програма автоматично НЕ ПЕРЕРАХОВУЄ розмір доплати до рівня мінімальної. У таких випадках необхідно вручну розрахувати розмір доплати і занести в поточні документи або згенерувати по всіх працівниках відповідно до інструкції:

  1. Провести основний розрахунок в режимі ”Тарифікаційний список” (/Довідники/Параметри/кнопка ”Додатково”/перемикач ‘Розрах. в режимі “Тариф.список”‘. Поставити галку і провести розрахунок)
  2. Зайти в /Довідники/Нерегламент.роботи/Генер.доплати до мінімальної з/п.
  3. Натиснути кнопку ”Генерація”
  4. Забрати перемикач ‘Розрах. в режимі “Тариф.список”‘ і проаналізувати згенеровану доплату у поточних документах.
УВАГА! Доплата не формується для працівників, які у поточному місяці пішли у відпустку (прийшли з відпустки) по догляду за дитиною до 3-6 років.
Для
 працівників прийнятих у місяці, коли проводилась генерація, перерахувати доплату вручну.

Для заміни рахунків в меморіальному ордері №5 необхідно:

  1. Переглянути форму \Звіти\Баланс\Б09. М/о №5,експорт проводок за січень 2017 р.
  2. Зайти в \Довідники\Структура підприємства\Зміна рахунків, навпроти старого рахунку проставити новий і натиснути кнопку "Замінити рахунки".
новини
нове

Лист щодо базового місяця працівників 1-ого тарифного розряду

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист редакції газети «Оплата праці» щодо індексації заробітної плати працівника I тарифного розряду за ЄТС і повідомляє.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок) визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Лист щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розрахунки декретних з МЗП

«Оплата праці» 9 лютого, 2017 / № 3 (207) 
Світлана ДИМИТРЕНКО, начальник відділу удосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства соціальної політики України

Лист щодо доплат за роботу в несприятливих умовах, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Нарахування ЄВ, якщо декретні менші мінімальної зарплати

Нарахування єдиного внеску працівнику за основним місцем роботи, якщо сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, в розрізі окремих місяців не перевищує розміру мінімальної заробітної плати

Коментар Мінсоцполітики щодо доплати до мінімальної зарплати (Неля Синько)

Неля Синько, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики

Постанова 1037 щодо змін в тарифній сітці з 01.2017

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 30, ст. 1211, № 94, ст. 3074) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

Особливості обчислення доплати до рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.17

Витяг з ЗУ від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII:

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
...
13. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):

Постанова 974 щодо змін окладів працівникам освіти з 01.2017

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806; 2016 р., № 16, ст. 626) зміну, що додається. 


Тарифна сітка від 01.2017 р. Проект від розробників Тріола - Зарплата

Тарифна сітка на 01.2017 р. ПРОЕКТ від розробників Тріола - Зарплата згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037.

Тарифна сітка від 01.12.16

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 грудня 2016 р. в штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах: