Тріола - ефективна програма для розрахунку зарплати

Зручні та функціональні рішення для бухгалтерії (нарахування заробітної плати, грошового забезпечення, стипендії)

  • +38 (068) 248 38 28
  • +38 (066) 248 38 28
  • +38 (063) 248 38 28

Пн - Пт   9:00-18:00

info@triola.com.ua

Повідомлення від розробників
нове

Зміни в розрахунку допомоги по вагітності та пологах

В законодавчому порядку (ЗУ від 03.10.2017 р. № 2148-VIII, який набув чинності з 11.10.2017 р) урегульовано неоднозначне трактування алгоритмів розрахунку допомоги по вагітності та пологам в частині обмеження таких виплат розмірами мінімальної заробітної плати.

Так у випадку розрахунку допомоги по вагітності та пологах виходячи з розміру мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата (3200 грн. : 30,44 = 105,12 грн.) множиться на кількість календарних днів (в межах відповідних місяців), що підлягають оплаті. Далі жодних дотягувань чи урізань розрахованих сум до розмірів мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць проводити не потрібно. 

У неповних місяцях (місяць початку чи закінчення допомоги) та у місяцях тривалість яких 30 чи менше календарних днів програма збільшить фонд ЄВ  до рівня мінімальної зарплати, адже 105,12*30=3153,60 є менше 3200,00.

Для стипендії додана можливість формування файлу для виконання процедури звірки в системі ЄДАРП з питання нарахування та виплати соц. стипендій

Для формування файлу необхідно:

1. В Довідники\Допоміжні довідники\Дані для соц.виплат для студентів, які отримують соціальну стипендію потрібно заповнити 2 нові поля: орган видачі паспорта і фактична адреса проживання.

2. Файл формується при виконанні Звіти\Дпа та соц.фонди\Д16. Реєстр соц.виплат за відповідний місяць і знаходиться в тій ж папці (\AZP|AST\FORMA), що і рестри виплат не перерахування стипендії, що подаються в казначейство.

3. Файл має назву {Код ЄДРПОУ}-{Рік виплати }-{Місяць виплати}.DBF. 

    

Для зміни форми звіту "Заява-розрахунок лікарняних":

-          оновіть програму до версії не нижче 2.6792;

-          у Довіники / Структура підприємства / Баланси / поле Назва Фонду внести нову назву,

наприклад: Друге Львівське міське відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Львівській області                              

Як відправити щомісячну персоніфікацію тим, хто користується безкоштовною програмою Сота

Розробники програмного забезпечення M.E.Doc / COTA повідомили: "Увага! Вийшло оновлення 10.01.190. Враховуючи складність ситуації, ми надаємо можливість користуватися ліцензійною програмою БЕЗКОШТОВНО".

Отже для здачі щомісячної персоніфікації необхідно:

- Завантажити дистрибутив програми M.E.Doc 10.01.190 з офіційного сайту https://www.medoc.ua/uk/page/distr

- Встановити його та налаштувати картку установи.

- Під'єднати свої сертифікати та налаштувати відправку через електронну пошту.

- Сформувати та відправити звіт в M.E.Doc 

Питання по роботі своїх програм розробники M.E.Doc та COTA рекомендують задавати по телефону технічної підтримки +38 044 206 72 10 

Для бюджетних установ, яким надіслано запит "Інформація щодо втрат бюджету через утримання працівників з неповною зайнятістю".

Для виконання запиту в програмі  "Тріола - Зарплата" скористатися Звіти\Нарахування\Н30. Нарахування за коефіцієнт. ставок.

По кнопці Додатково звіту:

-          вказати період вибірки;

-          в рамці Коди нарахувань, які у звіті відмітити враховуються;

-          нижче у полі з комами поставити код документа МінЗп+, наприклад, 184.

     Звіт друкувати в розрізі Підприємство. Програма аналізує коефіцієнти ставок працівників в останньому місяці періоду вибірки. Фонд ЄВ звільнених працівників віднесено на коефіцієнт ставки 0.00. Розшифрувати суми за прізвищами можна по кнопці Додатково звіту, поставивши "галку" в полі Розшифрувати за прізвищами.

 

новини

Лист щодо базового місяця працівників 1-ого тарифного розряду

Міністерство соціальної політики України розглянуло лист редакції газети «Оплата праці» щодо індексації заробітної плати працівника I тарифного розряду за ЄТС і повідомляє.

Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (із змінами) (далі — Порядок) визначено, що у місяці, в якому відбувається підвищення тарифних ставок (окладів), значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Лист щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розрахунки декретних з МЗП

«Оплата праці» 9 лютого, 2017 / № 3 (207) 
Світлана ДИМИТРЕНКО, начальник відділу удосконалення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства соціальної політики України

Лист щодо доплат за роботу в несприятливих умовах, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Щодо доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, які мають виплачуватися понад розмір МЗП

Нарахування ЄВ, якщо декретні менші мінімальної зарплати

Нарахування єдиного внеску працівнику за основним місцем роботи, якщо сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, в розрізі окремих місяців не перевищує розміру мінімальної заробітної плати

Коментар Мінсоцполітики щодо доплати до мінімальної зарплати (Неля Синько)

Неля Синько, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики

Постанова 1037 щодо змін в тарифній сітці з 01.2017

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 30, ст. 1211, № 94, ст. 3074) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

Особливості обчислення доплати до рівня мінімальної заробітної плати з 01.01.17

Витяг з ЗУ від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII:

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
...
13. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами):

Постанова 974 щодо змін окладів працівникам освіти з 01.2017

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806; 2016 р., № 16, ст. 626) зміну, що додається. 


Тарифна сітка від 01.2017 р. Проект від розробників Тріола - Зарплата

Тарифна сітка на 01.2017 р. ПРОЕКТ від розробників Тріола - Зарплата згідно з постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037.

Тарифна сітка від 01.12.16

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що з 1 грудня 2016 р. в штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах: