Тріола - ефективна програма розрахунку зарплати

Зручні та функціональні рішення для бухгалтерії (нарахування заробітної плати, грошового забезпечення, стипендії)

  • +38 (068) 248 38 28
  • +38 (066) 248 38 28
  • +38 (063) 248 38 28

Пн - Пт   9:00-18:00

info@triola.com.ua

Новини законодавства
18.05.2021

Довідник підстав звільнення

Довідник підстав звільнення

Код

Назва

Стаття

01

За результатами випробування

ст.28 КЗпПУ

02

Звільнння за згодою сторін

ст.36 п.1 КЗпПУ

03

В зв'язку із закінченням строку трудового договору (закінчення строку служби (контракту) для військовослужбовців включно)

ст.36 п.2 КЗпПУ (пп.а,г п.2, пп.а п.6 ст.26 ПВОіВС)

04

Призов або вступ працівника на військову службу

ст.36 п.3 КЗпПУ

05

Переведення працівника на інше підприємство, на виборну посаду (поважна причина)

ст.36 п.5 КЗпПУ (поважн.прич.)

06

Переведення працівника на інше підприємство, на виборну посаду (неповажна причина)

ст.36 п.5 КЗпПУ (неповажн.прич.)

07

Відмова від переведення в іншу місцевість (зміна умов праці)

ст.36 п.6 КЗпПУ

08

Позбавлення волі або інше покарання, яке виключає продовження цієї роботи (для військовослужбовців включно)

ст.36 п.7 КЗпПУ (пп.в п.3,пп.є п.6, пп.є п.7 ст.26 ПВОіВС)

09

Розторгнення безстрокового трудового договору з ініціативи працівника з поважної причини (для військовослужбовців включно)

ст.38 КЗпПУ (поважн.прич.) (пп.а,б п.3, пп.б,в,д п. 6, пп.а,б,в,д п.7 ст.26 ПВОіВС)

10

Розторгнення безстрокового трудового договору з ініціативи працівника без поважної причини (для військовослужбовців включно)

ст.38 КЗпПУ (неповажн.прич.) (пп.а п.7 ст.26 ПВОіВС)

11

Направлення за постановою суду до ЛТП

ст.37 КЗпПУ

12

Розторгнення безстрокового трудового договору з ініціативи працівника з поважної причини

ст.38 КЗпПУ (поважн.прич.)

13

Розторгнення безстрокового трудового договору з ініціативи працівника без поважної причини

ст.38 КЗпПУ (неповажн.прич.)

14

Розторгнення строкового трудового договору з ініціативи працівника

ст.39 КЗпПУ

15

Реорганізація ПОУ

ст.40 п.1 КЗпПУ

16

Ліквідація ПОУ

ст.40 п.1 КЗпПУ

17

Скорочення чисельності (для військовослужбовців включно)

ст.40 п.1 КЗпПУ (пп.г п.6, пп. г п.7 ст.26 ПВОіВС)

18

У зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації

ст.40 п.1 КЗпПУ

19

У зв'язку з ліквідацією (закриттям) або консервацією гірничих підприємств

ст.40 п.1 КЗпПУ

20

Невідповідність працівника посаді, яку він займає (службова невідповідність або позбавлення військового звання військовослужбовця включно)

ст.40 п.2 ч.1 КЗпПУ (пп.е,ж п.6, пп.е,ж п.7 ст.26 ПВОіВС)

21

Професійне захворювання або нещасний випадок на виробництві

ст.40 п.2 ч.2 КЗпПУ

22

Систематичне невиконання службових обов'язків (невиконання умов контракту військовослужбовцем включно)

ст.40 п.3 КЗпПУ (пп.и п.6 ст.26 ПВОіВС)

23

Звільнення у випадку прогулу

ст.40 п.4 КЗпПУ

24

Тимчасова непрацездатність

ст.40 п.5 КЗпПУ

25

Поновлення працівника що виконував цю роботу раніше

ст.40 п.6 КЗпПУ

26

Поява на роботі в нетверезому стані

ст.40 п.7 КЗпПУ

27

Розкрадання державного або громадського майна

ст.40 п.8 КЗпПУ

28

Грубе порушення службових обов'язків керівником підприємства

ст.41 п.1 КЗпПУ

29

Втрата довіри до матеріально-відповідальної особи

ст.41 п.2 КЗпПУ

30

Аморальний вчинок особи, що виконує виховальні функції

ст.41 п.3 КЗпПУ

31

Розторгнення трудового договору за вимогою профспілкового органу

ст.45 КЗпПУ

32

Інша

Інша

33

В зв'язку з закінченням строку повноважень сільського, селищного, міського голови

ст.42 ЗУпМСвУ

34

У зв'язку з рішенням членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності

ст.11 ЗУпОСГ

35

У зв'язку з припиненням прав на земельну ділянку згідно із Земельним кодексом України

ст.11 ЗУпОСГ

36

Члени особистих селянських господарств, які забезпечують себе роботою самостійно, належать до зайнятого населення за умови що ця робота є основною

ст.8 ЗУпОСГ

37

У зв'язку із скасуванням державної реєстрації субієкта підприємницької діяльності і фізичної особи

ст.11 ЗУпП

38

У зв'язку з припиненням діяльності творчої спілки

ст.13 ЗУпТПтТС

39

У зв'язку з вибуттям із членів творчої спілки

ст.5 ЗУпТПтТС

40

У зв'язку з закінченням строку виконання роботи, встановленому в договорі підряду (цивільно-правовій угоді)

ст.846 ЦКУ

41

Припинення повноважень посадових осіб

ст.41 п.5 КЗпП

42

З підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"

ст.36 п.7.2 КЗпПУ

43

закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення

ст.36 п.2 КзпПУ

44

Розірвання трудового договору з ініціативи

ст.36 п.4 КЗпПУ

45

Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням)

ст.36 п.7 КЗпПУ

46

Укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам ЗУ "Про запобігання корупції"

ст.36 п.7.1 КЗпПУ

47

Підстави передбачені контрактом

ст.36 п.8 КЗпПУ

48

Несвоєчасна виплата зарплати

ст.41 п.1.1 КЗпПУ

49

Перебування у підпорядкуванні у близької людини

ст.41 п.4 КЗпПУ

50

Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта: скорочення чисельності або штату державних службовців

ст.87 п.1 ЗУ "Про державну службу"

51

Припинення державної служби за ініціативою державного службовця: звільнення зі служби за власним бажанням

ст.86 п.1 ЗУ "Про державну службу"

52

Припинення державної служби за ініціативою державного службовця: звільнення за взаємною домовленістю

ст.86 п.2 ЗУ "Про державну службу"

53

Підстави, передбачені іншими законами

ст.36 п.9 КЗпПУ

54

У разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із зміною її істотних умов

ст.83 п.6 ЗУ "Про державну службу"

55

Призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду

ст.40 п.10 КЗпПУ

56

Встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування

ст.40 п.11 КЗпПУ

57

Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

ст.32 КЗпПУ

58

Звільнення за згодою сторін

ст.36 п.1 КЗпПУ

59

Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду

ст.36 п.5 КЗпПУ

60

У зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації

ст.40 п.1 КЗпПУ

61

У зв’язку з ліквідацією (закриттям) або консервацією гірничих підприємств

ст.40 п.1 КЗпПУ

62

Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації

ст.40 п.2 КЗпПУ

63

В з’язку з закінченням строку повноважень сільського, селищного, міського голови

ст.42 ЗУпМСвУ

64

У зв’язку з вибуттям із членів творчої спілки

ст.5 ЗУпТПтТС

65

У зв’язку з рішенням членів особистого селянського господарства про припинення його діяльності

ст.11 ЗУпОСГ

66

У зв’язку з припиненням прав на земельну ділянку згідно із Земельним кодексом України

ст.11 ЗУпОСГ

67

У зв’язку із скасуванням державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи

ст.11 ЗУпП

68

У зв’язку з припиненням діяльності творчої спілки

ст.13 ЗУпТПтТС

69

У зв’язку з закінченням строку виконання роботи, встановленому в договорі підряду (цивільно-правовій угоді)

ст.846 ЦКУ

70

Строк договору про надання послуг

ст.905 ЦКУ

71

У зв’язку із закінченням строку контракту

ст.77 п.1 ЗУ «Про Національну поліцію»

72

Через хворобу - за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції

ст.77 п.2 ЗУ «Про Національну поліцію»

73

За віком - у разі досягнення встановленого для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції

ст.77 п.3 ЗУ «Про Національну поліцію»

74

У зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів

ст.77 п.4 ЗУ «Про Національну поліцію»

75

Через службову невідповідність

ст.77 п.5 ЗУ «Про Національну поліцію»

76

У зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України

ст.77 п.6 ЗУ «Про Національну поліцію»

77

За власним бажанням

ст.77 п.7 ЗУ «Про Національну поліцію»

78

У зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств (організацій)

ст.77 п.8 ЗУ «Про Національну поліцію»

79

У зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі

ст.77 п.9 ЗУ «Про Національну поліцію»

80

У разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення

ст.77 п.10 ЗУ «Про Національну поліцію»

81

У зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави

ст.77 п.11 ЗУ «Про Національну поліцію»

82

Переведення на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі,- за рішенням керівника державної служби

ст.41 п.1 ЗУ "Про державну службу"

83

Переведення на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому держ. органі, - за рішенням керівника держ. служби, з якого переводиться держ. службовець, та керівника держ. служби, до якого переводитьс

ст.41 п.2 ЗУ "Про державну службу"

84

Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу

ст.40 п.1 ЗУ "Про державну службу"

85

Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення

ст.40 п.2 ЗУ "Про державну службу"