Тріола - ефективна програма розрахунку зарплати

Зручні та функціональні рішення для бухгалтерії (нарахування заробітної плати, грошового забезпечення, стипендії)

  • +38 (068) 248 38 28
  • +38 (066) 248 38 28
  • +38 (063) 248 38 28

Пн - Пт   9:00-18:00

info@triola.com.ua

Новини законодавства
20.09.2019

Підвищення окладу на 10 % вихователю ЗДО: чи враховувати для коригування «середньої»

Бюджетна Бухгалтерія, № 35 (611), вересень 2019

Оксана ГУЗЕНКО, головний спеціаліст відділу оплати праці та регулювання грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України

 

Вихователь закладу дошкільної освіти (вища кваліфікаційна категорія) написав заяву про надання соціальної додаткової відпустки на дітей з 07.10.2019 р. тривалістю 10 календарних днів. У 2019 році посадовий оклад зазначеного працівника було підвищено двічі:

-                 3 01.01.2019 р. -у зв'язку зі збільшенням розміру ПМПО;

-                 з 01.09.2019р. - на 10% згідно з постановою КМУ від 10.07.2019р. №695.

Чи потрібно заробіток, який враховують при розрахунку відпускних, коригувати на коефіцієнт підвищення окладів?Якщо так, то чи враховувати при розрахунку коефіцієнта 10-відсоткове підвищення окладів з 01.09.2019р.?

(запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)

Нагадаємо, що для деяких педагогічних праців­ників протягом 2019 року посадові оклади були підвищені двічі:

1)з 01.01.2019 р. відбулось загальне підвищення окладів за ЄТС у зв'язку зі збільшенням розміру ПМПО (1921 грн.);

2)з 01.09.2019 р. оклади підвищились на 10 % згідно із постановою КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018р. №22» від 10.07.2019р. № 695 (далі - постанова № 695).

Так, відповідно до вказаної постанови з 1 вересня 2019 р. на 10 % були підвищені посадові оклади педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів.

До речі, зазначене підвищення поширюється і на вихователя закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО).

При цьому згідно з абз. 1 п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95р. № 100 (далі - Порядок № 100), у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), яку розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Коефіцієнт коригування визначають шляхом ділення окладу, встановленого працівникові після підвищення посадових окладів, на оклад, який був у такого працівника до підвищення.

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, визначається середньоденний (годинний) заробіток.

У випадках, коли підвищення тарифних ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення тарифних ставок (окладів) (абз. 2 п. 10 Порядку № 100). Тобто коригуванню підлягає тільки середній заробіток у частині днів після підвищення посадового окладу.

У ситуації, що розглядається, у розрахунковому періоді (жовтень 2018 року - вересень 2019 року) посадовий оклад вихователя ЗДО збільшувався двічі: з 1 січня 2019 року мало місце загальне підвищення окладів за ЄТС, а з 1 вересня 2019 ро­ку відбулось підвищення окладу відповідно до постанови № 695.

У зв'язку із цим цілком доцільно виникає запитання: чи враховуються при коригуванні «середньої» обидва підвищення (січневе та вересневе), чи лише те, що стосується підвищення розміру його посадового окладу за ЄТС?

Враховуючи той факт, що підвищення посадових окладів на 10 % згідно з постановою № 695 відбулося відповідно до актів законодавства, таке підвищення повинно бути підставою для проведення коригування.

До того ж, зазначене підвищення утворює новий посадовий оклад, який зазначається у штатному розписі ЗДО і від якого обчислюються належні працівнику надбавки, доплати, премії.

Тому для вихователя ЗДО при розрахунку коефіцієнта коригування середнього заробітку у жовтні 2019 року слід враховувати як загальне підвищення окладів за ЄТС, так і підвищення окла­дів на 10 %.

При цьому під час розрахунку жовтневих відпускних зарплату, що враховується при обчисленні відпускних, нараховану:

-        з жовтня по грудень 2018 року, коригують на два коефіцієнти підвищення посадових окладів - з 01.01.201 9 р. та з 01.09.2019 р.;

-        з січня по серпень 2019 року - на коефіцієнт підвищення посадових окладів з 01.09.2019 р;

-        за вересень 2019 року не коригують.

Розглянемо ситуацію з визначенням коригуючого коефіцієнта на прикладі за умовами запитання.

Приклад. Вихователю ЗДО (вища кваліфікаційна категорія, 14-й тарифний розряд) надано соцвідпустку на дітей з 07.10.2019 р. на 10 к. дн. Припустимо, що розрахунковий період (жовтень 2018 року - вересень 2019 року) відпрацьовано повністю. Загальний заробіток за жовтень - грудень 2018 року склав 16629,60 грн., за січень - серпень 2019 року - 48349,60 грн., за вересень 2019 року - 6648,07 грн. Визначимо коефіцієнт коригування середнього заробітку і розрахуємо суму відпускних.

Посадовий оклад вихователя ЗДО за 14-м тарифним розрядом за ЄТС дорівнює: з 1 січня 2018 року - 4264 грн.; з 1 січня 2019 року - 4649 грн. (загальне підвищення за ЄТС); з 1 вересня 2019 року - 5113,90 грн. (4649 грн. + 10% згідно з постановою № 695).

При цьому враховуйте, що в постанові № 695 не зазначено про необхідність округлення окладів після їх збільшення на 10 %. Тому посадовий оклад визначається у гривнях з копійками.

Спочатку визначимо відкоригований заробіток за жовтень - грудень 2018 року:

16629,60 х 1,1993 = 19943,88 грн;

де 1,1993 - коефіцієнт підвищення посадових окладів у січні та вересні 2019 року, що розрахо­ваний таким чином:

(4649 : 4964)*(5311,90 * 4649)

Далі визначимо відкоригований заробіток за сі­чень - серпень 2019 року:

48349,60 х 1,1000 = 53184,56 грн;

де 1,1000 - коефіцієнт підвищення посадових окладів у вересні 2019 року, розрахований так:

5113,90 : 4649

Як зазначалося вище, зарплату за вересень 2019 року не коригують.

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати, складає:

365 -11 = 354 (к. дн.),

де 365 — кількість календарних днів у роз­рахунковому періоді;

11 - кількість святкових і неробочих днів, установлених от. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період.

Середньоденна зарплата дорівнює:

(19943,88 + 53184,56 + 6648,07): 354 = 225,36 (грн.).

Сума відпускних становить:

225,36x10 = 2253,60 (грн.).